Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Logowanie

Logowanie do systemu:

22-06-2022

Ankietyzacja na Politechnice Rzeszowskiej w semestrze letnim w r. ak. 2021/2022

 

 

Stosownie do Zarządzenia Rektora Politechniki Rzeszowskiej nr 5/2021 w sprawie aktualizacji zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Samorządem Doktorantów został ustalony termin udostępniania formularzy ankiet w systemie USOS-web w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w terminie od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 12 lipca 2022 r. Termin obejmuje zarówno sesję zasadniczą, jak również sesję poprawkową.

Ankietowa ocena procesu kształcenia jest jednym z elementów Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i stanowi źródło informacji o jakości procesu kształcenia. Badania ankietowe prowadzone są z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych.

Studenci i doktoranci za pomocą ankiet oceniają:

 - nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne;

 - zajęcia dydaktyczne (przedmioty);

 - organizację studiów;

 - pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zaangażowanych w obsługę procesu kształcenia.

 

 

Ankietyzacja daje możliwość wpływu na poprawę jakości kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej.